Zmiany w programie HM - Handel i Magazyn

Wersja 20.3.187.824 - 24 sierpnia 2022
1. Wysyłanie JPK - dodana została obsługa nowych certyfikatów 'Szafir'.
Wersja 20.3.182.627 - 27 czerwca 2022
1. Wysyłanie dokumentów elektronicznych - poprawa umieszczania emaila zalogowanego użytkownika.
Wersja 20.3.180.624 - 24 czerwca 2022
1. Wysyłanie dokumentów elektronicznych - dodana możliwość umieszczania emaila zalogowanego użytkownika.
Wersja 20.3.176.509 - 9 maja 2022
1. Okno ustawień dokumentów elektronicznych - dodany opis pól do wykorzystania w temacie lub treści wiadomości.
2. Okno wysyłek dokumentów elektronicznych - dodana kolumna z użytkownikiem, który wysłał dokument elektroniczny.
3. Okno dokumentu - jeżeli dokument został wysłany jako dokument elektroniczny przez program, informacja o tym jest wyświetlana w oknie informacyjnym o wstawieniu i/lub zmianie dokumentu.
Wersja 20.3.174.508 - 8 maja 2022
1. Obrót paliwami stałymi - dodanie do świadectwa jakości paliwa stałego kraju pochodzenia, regionu oraz daty wprowadzenia.
Wersja 20.3.172.405 - 5 kwietnia 2022
1. Dodana obsługa JPK FA (4).
Wersja 20.3.170.225 - 25 lutego 2022
1. Aktualizacja linku do strony podpisywania dokumentów przez ePUAP
2. Okno aktywacji subskrypcji - dodana możliwość zaznaczenia, że komputer ma jednak połączenie z internetem, co spowoduje pokazanie przycisku 'Aktywuj przez internet'.
3. Okno ustawień - dodana możliwość oznaczania firmy jako 'Firma archiwalna', firmy tak oznaczone nie pokazują się domyślnie w oknie logowania.
4. Okno logowania - dodana możliwość wyboru jakie firmy mają się pokazać do wyboru: niearchiwalne, archiwalne lub wszystkie.
5. Zmiany w wysyłaniu dokumentów jako załączników emaili przy pomocy programu Outlook.
Wersja 20.3.165.209 - 9 lutego 2022
1. Poprawa pokazywania pozycji magazynu w sytuacji gdy występuje tylko jedna kategoria produktów, lub kategorie nie są używane i/lub używany jest tylko jeden rodzaj produktów.
Wersja 20.3.162.204 - 4 lutego 2022
1. Poprawa otwierania okna ustawień produktów w nowo dodanej firmie.
Wersja 20.3.160.204 - 4 lutego 2022
1. Ustawienia dokumentów - poprawa zaznaczania do wyświetlania w kartotece produktów 'kodu produktu u producenta'.
2. Ustawienia dokumentów - dodana możliwość wyświetlania 'kodu produktu u producenta' na pozycjach dokumentów FZ, PZ lub ZD.
3. Ustawienia firmy - zwiększenie maksymalnego terminu płatności dla dokumentów do ponad 10 lat(3700 dni).
Wersja 20.3.157.203 - 4 lutego 2022
1. Dodana obsługa JPK V7(2) - na razie bez wysyłki z korektą podstawy opodatkowania 'złe długi'.
2. Zestawienie obrotów paliwami stałymi(wyrobami węglowymi) - aktualizacja stawki akcyzy z 1GJ wartości opałowej od 2022 r.
Wersja 20.3.116.1023 - 23 października 2021
1. Okno dokumentu faktura - poprawa wyświetlania wydań.
2. Okno przeglądu dokumentów - poprawa eksportu pozycji do pliku tekstowego w sytuacji, gdy wyróżnik dokumentu zawiera znaki niedopuszczalne w nazwie pliku.
3. Okno nierozliczonych dowodów kasowych i bankowych - dodanie kolumny 'za co lub tytułem'.
Wersja 20.3.109.1007 - 7 października 2021
1. Zestawienie obrotów z kontrahentami - dodanie kolumny nip kontrahenta.
Wersja 20.3.107.1005 - 5 października 2021
1. Poprawa zapisywania dokumentów typu zwrot na produkcję.
Wersja 20.3.99.921 - 21 września 2021
1. Okno kategorii produktów - poprawa pokazywania okna produktów po kliknięciu przycisku.
Wersja 20.3.91.916 - 16 września 2021
1. Zestawienie sprzedaży według sprzedawców - uwzględnienie faktur końcowych i pomijanie faktur wystawionych na podstawie paragonów.
Wersja 20.3.86.809 - 9 sierpnia 2021
1. Dodane wykrywanie wygaśnięcia certyfikatu podpisu kwalifikowanego podczas wysyłania JPK. Program umożliwia obecnie wybór nowego certyfikatu bezpośrednio w momencie wysyłania.
2. JPK V7 - pomijanie znacznika MPP podczas generacji xml, za okres od lipca 2021.
Wersja 20.3.78.730 - 31 lipca 2021
1. Okno stanów magazynowych - poprawa wyceny w cenach sprzedaży.
2. Bezpośrednie wysyłanie emali przez serwer smtp - poprawa wysyłania po zmianie firmy.
Wersja 20.3.65.526 - 26 maja 2021
1. Poprawa wykonywania wydań w sytuacji, gdy ten sam produkt został umieszczony na dokumencie więcej niż jeden raz i był wydawany z tego samego dokumentu przyjęcia do magazynu.
Wersja 20.3.47.419 - 19 kwietnia 2021
1. Okno przeglądu dokumentów - poprawa daty wyświetlanej w kolumnie 'data dostawy' dla dokumentów typu faktura i paragon.
Wersja 20.3.46.416 - 16 kwietnia 2021
1. Zmiana formatowania parametrów jakościowych paliw stałych - dla już wpisanych parametrów należy jeden raz wywołać funkcję serwisową: 'Parametry jakościowe paliw stałych - przeformatowanie wartości min. max.'.
2. Zmiana przyjmowania produktów w cenach magazynowych zwróconych fakturą korygującą, lub zwrotem z paragonu, jeżeli produkty były wydane na WZ lub DD i występowały więcej niż jeden raz na jednym WZ lub DD.
Wersja 20.3.44.224 - 24 lutego 2021
1. JPK V7 - poprawa aktywności przycisku 'Eksportuj' bez wykupionego modułu JPK.
Wersja 20.3.43.224 - 24 lutego 2021
1. JPK V7 - poprawa aktywności przycisku 'Wyślij' dla kwartalnego rozliczania vatu.
Wersja 20.3.42.223 - 23 lutego 2021
1. JPK V7 - zmiany obsługi pól części deklaracyjnej: 49, 50 i 52.
Wersja 20.3.40.217 - 17 lutego 2021
1. JPK V7 - blokada możliwości przygotowania z okres wcześniejszy niż październik 2020.
2. JPK VAT - blokada możliwości przygotowania z okres późniejszy niż wrzesień 2020.
3. JPK VAT - poprawa przygotowania w sytuacji, gdy w miesiącu nie zostały wystawione lub wpisane żadne dokumenty.
Wersja 20.3.37.204 - 4 lutego 2021
1. Poprawa przerysowywania kontrolek grid.
Wersja 20.3.36.203 - 3 lutego 2021
1. Okno JPK V7 - poprawa generacji pliku xml, jeżeli w miesiącu nie zostały wystawione lub wpisane żadne dokumenty, z możliwością skorygowania wcześniej wysłanego JPK V7.
Wersja 20.3.32.126 - 26 stycznia 2021
1. Reindeksacja tabel - poprawa wykonywania reindeksacji szybkiej.
Wersja 20.3.31.126 - 26 stycznia 2021
1. Okna dokumentów walutowych - poprawa wyboru daty kursu waluty.
Wersja 20.3.30.122 - 22 stycznia 2021
1. Okno JPK V7 - przywrócenie wysyłania JPK V7 bez części ewidencyjnej.
Wersja 20.3.28.119 - 19 stycznia 2021
1. Okno zestawienie należności i/lub zobowiązań - poprawa pokazywania zapłat.
2. Okno JPK V7 - poprawa eksportu do pliku xml przy nieaktywnym module JPK.
Wersja 20.3.26.118 - 18 stycznia 2021
1. Okna JPK FA i JPK MAG - poprawa eksportu do pliku xml.
Wersja 20.3.25.118 - 18 stycznia 2021
1. Ustawienia - dodane okno okresów kwartalnego rozliczania vatu, w którym można zdefiniować w jakich okresach vat był i/lub jest rozliczany kwartalnie.
2. Okno JPK V7 - dla kwartalnego rozliczanie vatu i braku JPK V7 za poprzednie miesiące kwartału, dodana została możliwość uwzględnienia dokumentów do obliczenia cześci deklaracyjnej JPK V7.
Wersja 20.3.22.114 - 14 stycznia 2021
1. Okno JPK V7 - poprawa przygotowania dokumentów w sytuacji gdy występują faktury fiskalne z GTU.
Wersja 20.3.19.108 - 8 stycznia 2021
1. Okno ustawień firmy - aktywny moduł JPK - dodana możliwość definiowania jakie typy dokumentów JPK V7 są używane, czyli 'FP', 'RO', 'WEW', 'MK', 'VAT_RR', dzięki temu można wyłączyć nieużywane typy i nie będą się pojawiały podczas wystawiania lub wpisywania dokumentów.
Wersja 20.3.17.107 - 7 stycznia 2021
1. Okna dokumentów - zmiany w obsłudze wystawiania dokumentu na podstawie innych, jeżeli żaden dokument nie do wyboru nie spełnia kryteriów, okno się nie pokaże i zostanie wyświetlony komunikat.
2. Okno faktury - zmiana w obsłudze wystawiania faktury na podstawie paragonu, przy używanym module drukarek fiskalnych. W oknie wyboru paragonów zostanie wyświetlona kolumna z NIPem nabywcy, program sprawdzi również zgodność NIPu nabywcy z NIPem na fakturze i daty paragonów i faktury zarówno w momencie wyboru paragonów, jak i przed zapisaniem faktury.
Wersja 20.3.7.101 - 1 stycznia 2021
1. Okna dokumentów VAT - zmiany w obsłudze typu dokumentu JPK V7.
Wersja 20.3.5.101 - 1 stycznia 2021
1. Poprawa zapisywania dokumentów VAT - ustawianie typu dokumentu JPK V7.
2. Poprawki w oknach transportów i zestawień transportów.
Wersja 20.3.4.101 - 1 stycznia 2021
1. Zmiana struktury bazy danych - ZOSTANIE WYKONANA AKTUALIZACJA STRUKTURY BAZY. Przy dużej ilości danych, proszę zaplanować aktualizację w odpowiednim momencie.
2. Okna dokumentów VAT - dodany typ dokumentu JPK V7 niezależny od znaczników JPK V7.
3. Okno wysyłek JPK - zmiana kodu formularza na kod systemowy i dodanie kolumny zawartość JPK V7 (cześć ewidencyjna, deklaracyjna lub ewidencyjna i deklaracyjna).
4. Kartoteka krajów - aktualizacja przynależności 'Wielkiej Brytanii' do 'Unii Europejskiej'.
5. Okno JPK V7 - zmiany w polu uzasadnienie przyczyn złożenia korekty części deklaracyjnej oraz wydruku tego pola.
Wersja 20.2.29.1221 - 21 grudnia 2020
1. Wysyłanie JPK V7 - dodane podpisywanie kwotą przychodu, dla osób fizycznych.
2. Wysyłki JPK V7 - dodana możliwość wydruku części deklaracyjnej, jeżeli wystąpiła w JPK V7.
Wersja 20.2.28.1220 - 20 grudnia 2020
1. Wysyłki JPK V7 - uruchomione pokazywanie JPK V7 w takim układzie jak podczas przygotowania, dodany oddzielny przycisk do pokazywania xml.
2. JPK V7 - dodana możliwość oddzielnego korygowania części ewidencyjnej i/lub deklaracyjnej, program sam rozpoznaje jaka cześć wymaga skorygowania. Dodany jest też przycisk do ustalenia części korygowanej należy go użyć po 'ręcznych' zmianach w części deklaracyjnej. Użytkownik może wymusić korektę odpowiedniej części pomimo tego, że program nie widzi potrzeby korekty.
Wersja 20.2.26.1218 - 18 grudnia 2020
1. JPK V7 - poprawa generacji właściwości DataWplywu wierszy zakupów w sytuacji, gdy DataWplywu jest różna od właściwości DataZakupu.
Wersja 20.2.25.1207 - 7 grudnia 2020
1. JPK V7 - poprawa uwzględniania kwoty z pola 'Wysokość nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy' z poprzedniego JPK V7 z cześcią deklaracyjną, jeżeli była wysłana co najmniej jedna korekta JPK V7.
Wersja 20.2.24.1203 - 3 grudnia 2020
1. JPK V7 - usunięcie komunikatu, który pojawiał się, jeżeli pierwszym JPK V7 był JPK V7 za listopad.
Wersja 20.2.23.1201 - 1 grudnia 2020
1. JPK V7 - dodane uwzględnianie kwoty z pola 'Wysokość nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy' z poprzedniego JPK V7 z cześcią deklaracyjną.
2. JPK VAT - wiersze sprzedaży i zakupów - poprawa wypełniania kolumny adres kontrahenta.
Wersja 20.2.22.1125 - 25 listopada 2020
1. Aktualizacja bibliotek - która poprawia obsługę między innymi pola liczba dni terminu płatności na dokumentach.
Wersja 20.2.21.1125 - 25 listopada 2020
1. JPK V7 - usunięcie generacji typu dokumentu 'WEW' dla znacznika: 'Import usług (w tym licencje, subskrypcje, ...), wykonanych w Polsce, lub w kraju nie należącym do Unii Europejskiej - art. 28b ustawy'.
Wersja 20.2.20.1123 - 23 listopada 2020
1. JPK V7 - oznaczanie zgrupowanych paragonów i zwrotów z paragonów typem 'WEW', jeżeli nie są używane drukarki lub kasy fiskalne.
Wersja 20.2.19.1123 - 23 listopada 2020
1. JPK V7 - poprawa obsługi pola P_52, części deklaracyjnej.
Wersja 20.2.18.1123 - 23 listopada 2020
1. Poprawa wypełniania części deklaracyjnej JPK V7M. Jeżeli został wysłany JPK V7M (z częścią deklaracyjną), proszę wysłać korektę.
Wersja 20.2.17.1122 - 22 listopada 2020
1. Ustawienia firmy - dodany znacznik 'Kwartalny JPK V7', oraz dane wymagane do wysyłki JPK V7, jeżeli właściciel firmy jest osobą fizyczną. Proszę je sprawdzić i ewentualnie uzupełnić.
2. Dodane wysyłanie JPK V7 z częścią deklaracyjną dla rozliczania miesięcznego. UWAGA! Jeżeli właściciel firmy jest osobą fizyczną, proszę koniecznie uzupełnić dane w oknie ustawień firmy.
3. JPK V7 - poprawa grupowania paragonów.
Wersja 20.2.16.1117 - 17 listopada 2020
1. Dodana obsługa JPK V7 z możliwością eksportu.
Wersja 20.2.10.1022 - 22 października 2020
1. Okno kartoteki produktów - poprawa filtrowania po kategorii produktów.
Wersja 20.2.9.1021 - 22 października 2020
1. Okno kartoteki produktów - dodana została możliwość filtrowania po dostawcy i producencie.
2. Wysyłki JPK VAT - poprawa obsługi numeru referencyjnego.
Wersja 20.2.4.1016 - 16 października 2020
1. Poprawa wykonywania zestawień wegług produktów i kategorii produktów, oraz kreatora produktów na dokumencie zamówienie do dostawcy.
Wersja 20.2.2.1014 - 14 października 2020
1. Zmiana struktury bazy danych - ZOSTANIE WYKONANA AKTUALIZACJA STRUKTURY BAZY. Przy dużej ilości danych, proszę zaplanować aktualizację w odpowiednim momencie.
2. Dodana została funkcjonalność 'Znaczniki JPK V7', pozwalająca oznaczać faktury i korekty sprzedaży oraz zakupów znacznikami wymaganymi przez nową wersję 'JPK V7' (jednolitego pliku kontrolnego z deklaracją). Funkcjonalność jest dostępna przy wykupionym module JPK.
3. Ustawienia firmy - dodane zostały dwa nowe ustawienia: domyślna liczba dni terminu płatności i maksymalna liczba dni terminu płatności.
4. Zmiany w układzie okien dokumentów: faktura zakupu, korekta od dostawcy, przyjęcie zewnętrzne i faktura wewnętrzna.
Wersja 20.1.30.1008 - 8 października 2020
1. Poprawa numeru kasy na wystawionych dowodach kasowych, które uzyskały ujemny numer kasy z powodu nie wypełnianie kontrolki z listą kas.
Wersja 20.1.29.1008 - 8 października 2020
1. Poprawa wypełniania kontrolki z listą kas w oknach dowodów kasowych i przeglądzie dowodów kasowych.
Wersja 20.1.27.1006 - 6 października 2020
1. Ustawienia firmy - dokumenty - dodana możliwość ustawienia drukowania kodu produktu po nazwie.
2. Ustawienia dokumentów - dodana możliwość wyłączenia usuwania formatowania, jeżeli uwagi zawierają więcej niż 3 wiersze.
3. Wydruk 'Zamówienia do dostawcy' - zamiana kolejności kolumn 'Kod produktu' i 'Kod produktu u dostawcy'.
4. Poprawa wyświetlania grida w kreatorze zmiany cen, jeżeli w kartotece produktów było włączone wyświetlanie kolumny 'GTU'.
5. Poprawa drukowania tytułu kolumny PKWiU/CN na dokumentach.
Wersja 20.1.21.1002 - 2 października 2020
1. Zmiany w zapisywaniu połączeń między dokumentami.
Wersja 20.1.19.1001 - 1 października 2020
1. Okno przeglądu dokumentów - poprawa zmiany czcionki w kontrolce grid, po zmianie typu dokumentu, oraz zapisywanie układu i rozmiaru czcionki.
2. Poprawa usuwania i zmiany dokumentów wydań np. WZ z włączonym ustawieniem 'Realizacja na poziomie' dla dokumentów ZO (Zamówienie od odbiorcy).
Wersja 20.1.17.1001 - 1 października 2020
1. Poprawa zmiany czcionki na inną niż standardowa w kontrolkach grid.
Wersja 20.1.16.930 - 30 września 2020
1. Dodane drukowanie GTU na dokumentach. GTU drukuje się na dokumentach: Faktura, Faktura korygująca, Faktura wewnętrzna, Paragon, Zwrot z paragonu, Dowód dostawy i Wydanie zewnętrzne, wystawionych po 30 września 2020 roku, pod warunkiem, że w ustawieniach produktów jest zaznaczony co najmniej jeden używany GTU.
2. Okno kontrahenta - dodany znacznik czy kontrahent jest powiązany z firmą, zmiana obługi zaznaczania i odznaczania znaczników: 'Płatnik VAT', 'Osoba prywatna' i 'Wewnątrzwspólnotowy', oraz zmiany w układzie okna.
3. Przegląd dowodów bankowych - przywrócenie domyślej obsługi przycisku 'Dodaj'.
4. Okno produktów - zmiany w obsłudze kontrolek filtrujących.
Wersja 20.1.11.924 - 24 września 2020
1. Zmiana struktury bazy danych - ZOSTANIE WYKONANA AKTUALIZACJA STRUKTURY BAZY. Przy dużej ilości danych, proszę zaplanować aktualizację w odpowiednim momencie.
2. Dodana została obsługa kodów grup towarowych i usług - GTU.
3. Ustawienia firmy - dodana została możliwość definiowania, które GTU można przypisywać do produktów.
4. Kartoteka produktów - dodana została możliwość filtrowania po PKWIU i GTU, oraz możliwość przypisania lub zmiany GTU, dla wielu zaznaczonych produktów.
5. Kartoteka produktów - zmiany w obsłudze kontrolek filtrowania.
6. Dokumenty - dodane zostały znaczniki: 'faktura na podstawie paragonu', 'dokument na podstawie zamówienia od odbiorcy' i 'dokument na podstawie dokumentu wydania (DD lub WZ)'.
7. Informacje o kodach grup towarowych i usług - GTU, oraz film instruktażowy są dostępnę na naszej stronie internetowej.
8. Kartoteka kontrahentów - poprawa zapisywania telefonów w oknie kontrahenta.
9. Dokumenty elektroniczne - poprawa wysyłania przez SMTP w sytuacji, gdy były zdefiniowane dwa konta mailowe i jedno z nich było oznaczone jako nieaktywne.
Wersja 20.0.154.902 - 2 września 2020
1. Poprawa obsługi najstarszych drukarek fiskalnych 'Mera' firmy 'ELZAB', dla których nazwa towaru jest ograniczona do 28 znaków.
Wersja 20.0.153.828 - 28 sierpnia 2020
1. Zmiany w oknach dowodów kasowych i oknie przeglądu dowodów kasowych.
2. Eksport przelewów - jako data realizacji jest obecnie eksportowana dana realizacji konkretnego przelewu, a nie data początkowa kryterium przeglądu przelewów.
3. Dowód kasowy - poprawa możliwości wpisania pustej lub konkretnej daty realizacji.
Wersja 20.0.148.805 - 5 sierpnia 2020
1. Zmiana okna listy dowodów kasowych.
2. Poprawa importu dowodów kasowych z filii.
3. Poprawa otwierania 'nowych' okien po przelogowaniu się do innej firmy.
Wersja 20.0.143.803 - 3 sierpnia 2020
1. Poprawa wystawiania dowodów kasowych z kas z ustawionym wyróżnikiem.
Wersja 20.0.141.731 - 31 lipca 2020
1. Zmiana okna dowodu kasowego.
2. Poprawa otwierania okna wpisu kartoteki zadań.
3. Poprawa wykonywania wydań w sytuacji gdy w ustawieniach firmy jest zaznaczone, że jest używany 'Handlowy Dokument Identyfikacyjny'.
Wersja 20.0.132.710 - 10 lipca 2020
1. Dowody kasowe - poprawa zapisywania pozycji.
Wersja 20.0.131.709 - 9 lipca 2020
1. Okna z gridem - poprawa reakcji na zmianę wartości w komórce grida np. ilości lub ceny.
Wersja 20.0.130.709 - 9 lipca 2020
1. Poprawa wydruków dokumentów na drukarkach w trybie tekstowym.
2. Okna dokumentów - poprawa wpisywania upustu procentowego dotyczącego całego dokumentu.
Wersja 20.0.126.701 - 1 lipca 2020
1. Wydruki dokumentów - zmiana tytułu kolumny z PKWiU na PKWiU/CN.
2. Zmiany w obsłudze drukarek fiskalnych.
3. Zmiany w eksporcie przelewów do formatów Elixir i Santander.
Wersja 20.0.88.316 - 16 marca 2020
1. Zestawienie należności i/lub zobowiązań - poprawa filtrowania po 'wystawiającym' lub 'sprzedającym'
Wersja 20.0.75.228 - 28 lutego 2020
1. Poprawa importu dokumentów z filii, w sytuacji gdy w filii były wystawiane faktury zaliczkowe i/lub końcowe.
Wersja 20.0.74.227 - 27 lutego 2020
1. Poprawa otwierania wcześniej zapisanego dokumentu faktura korygująca przy włączonym module farmaceutycznym.
Wersja 20.0.70.224 - 24 lutego 2020
1. Dowody bankowe - dodana możliwość oznaczania dowodu znacznikiem 'Płatność podzielona' i wpisywania kwoty VAT dla płatności podzielonej.
2. Zestawienie należności i/lub zobowiązań - dodane kolumny 'Czy wymagana płatność podzielona' i 'Kwota VAT', dodane zostały również nowe wydruki z tymi kolumnami.
3. Dowody bankowe, eksport przelewów do formatu 'Elixir' - dodany został eksport przelewów oznaczonych jako 'Płatność podzielona'.
4. Rachunki bankowe - poprawa nadawania numeru kolejnego rachunku dla drugiego rachunku, aby program poprawił ten numer należy otworzyć kartotekę rachunków bankowych ze wstążki 'Ustawienia'.
5. Kartoteka produktów - poprawa 'wolnego' przechodzenia do kolejnych wierszy przy włączonym filtrze (występowało tylko jeżeli używany jest moduł produkcji, czyli skład surowcowy produktów).
6. Raport kasowy - poprawa filtrowania na pojedynczą kasę i/lub kasjera.
Wersja 20.0.50.121 - 21 stycznia 2020
1. Zestawienie sprzedaży według sprzedawców - uaktywnienie przycisku 'Wykonaj' nawet bez wybranego produktu.
2. Wysyłanie archiwizacji e-mailem, dodany sformatowy temat e-maila.
Wersja 20.0.42.113 - 13 stycznia 2020
1. Poprawa obsługi drukarek fiskalnych na protokole 'Thermal' - mające szczególnie znaczenie dla drukarek innych producentów niż 'Posnet', np. 'Innova', błąd występował w wersjach 20.0.40.112 i 20.0.41.112.
Wersja 20.0.41.112 - 12 stycznia 2020
1. Poprawa odczytu stawek vat z drukarek fiskalnych firmy 'Elzab' w starej homologazcji (wyprodukowanych przed rokiem 2001).
Wersja 20.0.40.112 - 12 stycznia 2020
1. Dodana obsługa drukarek fiskalnych 'Novitus' na protokole 'XML'.
2. Zmiany w oknie ustawień drukarki fiskalnej.
Wersja 20.0.34.109 - 9 stycznia 2020
1. Zmiany wydruku paragonu fiskalnego na tryb blokowy w drukarkach fiskalnych na protokołach 'Posnet' i 'Thermal'.
2. Drukarki fiskalne na protokole 'Posnet' - zwiększenie do 2 minut, czasu oczekiwania na odpowiedź drukarki, w zakończeniu paragonu lub faktury, co np. pozwala zmienić papier, jeżeli się skończył.
Wersja 20.0.33.109 - 9 stycznia 2020
1. Zmiany w obsłudze drukarek fiskalnych na protokole 'Thermal' - mające szczególnie znaczenie dla drukarek innych producentów niż 'Posnet', np. 'Innova'.
Wersja 20.0.31.109 - 9 stycznia 2020
1. Import kartotek lub dokumentów do filii - poprawa aktualizacji kategorii produktu przypisanej do produktu.
2. Import kartotek lub dokumentów do filii - dodany szczegółowy komunikat dotyczący dodanych, zmienionych i usuniętych pozycji w kartotekach.
Wersja 20.0.30.109 - 9 stycznia 2020
1. Drukowanie paragonu fiskalnego - dodane sprawdzanie minimalnej liczby znaków nazwy produktu, wymaganej przez drukarkę fiskalną.
2. Drukowanie paragonu fiskalnego - uwzględnienie ustawienia drukowania 'kodu produktu' z ustawień typu dokumentu.
Wersja 20.0.28.108 - 8 stycznia 2020
1. Zmiany w obsłudze drukarek fiskalnych - szczególnie starszych modeli na protokole 'Thermal'.
Wersja 20.0.26.108 - 8 stycznia 2020
1. Dla drukarek fiskalnych na protokole 'Thermal', obsługujących opis na pozycji paragonu, a nie obsługujących drukowania 'NIPu nabywcy' jako kodu kasjera, dodana została możliwość drukowania 'NIPu nabywcy' jako opisu ostatniej pozycji paragonu - wymaga sprawdzenia czy paragon się wydrukuje.
2. Poprawa rozliczania dokumentów z dowodami bankowymi lub kasowymi w zestawieniu nierozliczonych dowodów bankowych lub kasowych w sytuacji, gdy program wymagał podania kwoty rozliczenia.
3. Poprawa otwierania połączenia z drukarką fiskalną na protokole 'Thermal', jeżeli była zaznaczona opcja 'Drukarka umożliwia druk NIPu nabywcy jako kodu kasjera'.
4. Poprawa otwierania połączenia z drukarką fiskalną na protokole 'Elzab', jeżeli była zaznaczona opcja 'Drukarka umożliwia druk NIPu nabywcy jako opis pozycji.
Wersja 20.0.23.107 - 7 stycznia 2020
1. Poprawa eksportu JPK FA w wersji 3 do pliku xml, w sytuacji gdy w danych firmy jest wpisany REGON.
2. Poprawa zestawienia sprzedaży według płatności w sytuacji, gdy w roku bieżącym były wystawione faktury na podstawie paragonów z roku poprzedniego.
Wersja 20.0.21.107 - 7 stycznia 2020
1. Drukarki fiskalne pracujące na protokole 'Thermal' - poprawa odczytywania numeru paragonu wydrukowanego na drukarce fiskalnej.
2. Poprawa zapisywania zmienianych fiskalnych dokumentów faktura lub paragon, dokumenty po zapisaniu były oznaczane jako niefiskalne, ale pozostawał numer wydrukowanego paragonu fiskalnego i unikatowy numer drukarki fiskalnej.
Wersja 20.0.20.107 - 7 stycznia 2020
1. Okno ustawień drukarki fiskalnej - dodana możliwość ustawienia drukowania na paragonie numeru paragonu w programie, domyślnie wyłączone, jeżeli ma się drukować i drukarka fiskalna obsługuje taką możliwość, proszę zaznaczyć to ustawienie.
2. Dla wybranych drukarek fiskalnych firmy 'Elzab', dodana została możliwość drukowania 'NIPu nabywcy' jako opisu ostatniej pozycji paragonu - wymaga sprawdzenia czy paragon się wydrukuje. Wszystkie modele drukarek począwszy od modelu 'Mera E', powinny obsługiwać taką możliwość.
Wersja 20.0.16.106 - 6 stycznia 2020
1. Okno ustawień drukarki fiskalnej - dodana możliwość zapisywania stawek vat do drukarki.
Wersja 20.0.14.105 - 5 stycznia 2020
1. Zmiany w obsłudze drukarek fiskalnych.
Wersja 20.0.12.104 - 4 stycznia 2020
1. Dodane przygotowanie i eksport JPK FA w wersji 3.
2. Okno raportu kasowego - poprawa filtrowania po okresie.
Wersja 20.0.10.103 - 3 stycznia 2020
1. Poprawa tworzenia tabel wymaganych do współpracy z kasami fiskalnymi firmy 'Elzab'.
2. Poprawa pakowania plików przy elektronicznej wymianie danych i obsłudze filii w sytuacji, gdy liczba znaków nazwy konta systemowego przekraczała 8 znaków.
Wersja 20.0.9.103 - 3 stycznia 2020
1. Poprawa odczytywania numeru unikatowego drukarki fiskalnej na protokole 'Thermal'.
Wersja 20.0.7.103 - 3 stycznia 2020
1. Poprawa przepisywania parametrów paliw stałych na nowy rok.
Wersja 20.0.6.103 - 3 stycznia 2020
1. Zmiany w obsłudze drukarek fiskalnych związane z obsługą 'NIPu nabywcy' na protokole 'Thermal'.
Wersja 20.0.3.102 - 2 stycznia 2020
1. Zmiana struktury bazy danych - ZOSTANIE WYKONANA AKTUALIZACJA STRUKTURY BAZY. Przy dużej ilości danych, proszę zaplanować aktualizację w odpowiednim momencie.
2. Zmiana w obsłudze drukarek fiskalnych, obecnie obsługiwane są wyłącznie drukarki firmy 'POSNET' na protokołach 'Posnet' i 'Thermal', drukarki firmy 'ELZAB' na protokole 'Elzab Esc', oraz drukarki innych firm, jeżeli obsługują protokół 'Thermal' firmy 'POSNET'.
3. Dodana obsługa 'NIPu nabywcy' na paragonie.
4. Nowe okno ustawień drukarki fiskalnej i drukarki fiskalnej (we wstążce 'Narzędzia').
5. Zmienione okna dokumentów.
6. Dodana obsługa 'Paliw stałych' (dawniej wyrobów węglowych).
7. Dodana możliwość dodania symbolu typu dokumentu w formule generowanego pełnego numeru dokumentu.
8. Zmiany w oknach programu.
Wersja 18.2.578.127 - 27 stycznia 2019
1. Zamówienie do dostawcy - poprawa wyboru produktów, w sytuacji gdy zaznaczony jest więcej niż jeden dostawca, ale nie wszyscy.
2. Kreator zmiany cen - poprawa wyświetlania produktów, którym zostanie zmieniona cena, jeżeli jest wyświetlany producent produktu.
3. Poprawa przesyłania nipu, lub regonu z aktywacyjnego okna programu.
Wersja 18.2.572.1214 - 14 grudnia 2018
1. Dodana możliwość importu dokumentów BO (bilans otwarcia) z poprzedniego roku, po zalogowaniu się do nowego roku, pomimo tego, że data komputera jest z roku poprzedniego.
Wersja 18.2.567.1207 - 7 grudnia 2018
1. Poprawa wykonania wydań w sytuacji gdy występowały zwroty do paragonów z więcej niż jedną pozycją i faktur korygujących z korektą ilości produktu, do faktur z więcej niż jedną pozycją.
2. Okno aktualizacji danych kontrahenta z serwisu GUS - dodany 'Status podatnika VAT'.
3. Kartoteka kontrahentów – dodane zostały kolumny: 'Status podatnika VAT' i 'Data zakończenia lub zawieszenia działalności', widoczność kolumn włącza się w oknie ustawień kontrahentów.
4. Zmiany w obsłudze aktualizacji danych kontrahenta z serwisu GUS.
Wersja 18.2.561.1205 - 5 grudnia 2018
1. Okno ustawień firmy - usunięcie komunikatu o nieprzypisanym certyfikacie do wysyłania JPK, jeżeli moduł JPK nie jest używany (nie został kupiony).
Wersja 18.2.560.1205 - 5 grudnia 2018
1. Poprawa częściowej aktualizacji danych kontrahenta z serwisu GUS.
Wersja 18.2.549.1130 - 30 listopada 2018
1. Nowe okno 'Zestawienia Sprzedaży Według Sprzedawców'.
2. Poprawa formatowania adresu kontrahenta (również w czasie aktualizacji danych kontrahenta z serwisu GUS).
Wersja 18.2.543.1129 - 29 listopada 2018
1. Aktualizacja wersji i daty w celu wymuszenia automatycznej aktualizacji.
Wersja 18.2.541.1128 - 23 listopada 2018
1. Aktualizacja bibliotek używanych w 'nowych' oknach.
2. Wykonanie wydań - poprawa działania w sytuacji, gdy przed wywołaniem, było otwarte jakiekolwiek okno z dostępnym wydrukiem.
3. Obsługa drukarki fiskalnej - poprawa uwzględnia znacznika 'Drukarka nie obsługuje form płatności', z ustawień drukarki fiskalnej.
Wersja 18.2.536.1123 - 23 listopada 2018
1. JPK VAT - dodana obsługa NIPu z nieprawidłowym separatorem (spacją zamiast myślnika).
Wersja 18.2.532.1122 - 22 listopada 2018
1. Reindeksacja tabel i wykonanie wydań - poprawa działania w sytuacji, gdy przed wywołaniem, było otwarte jakiekolwiek okno z dostępnym wydrukiem.
2. Wykonanie wydań - zmiana działania, przed wykonaniem, program zaproponuje wykonanie archiwizacji.
Wersja 18.2.522.1103 - 3 listopada 2018
1. Uwzględnienie 12 listopada 2018 jako dodatkowego dnia wolnego od pracy.
Wersja 18.2.520.1102 - 2 listopada 2018
1. Odczytywanie danych kontrahenta z serwisu GUS - dodane zostało ustalanie czy firma jest czynnym płatnikiem VAT.
2. Poprawa przypisywania obrazów do produktów - poprawa ustalania nazwy pliku.
3. Przypisywanie obrazów do produktów - dodana została możliwość wyboru obrazy z dowolnej lokalizacji na dysku, program zaproponuje przekopiowanie obrazów do foldera, w którym są przechowywane..
Wersja 18.2.503.1023 - 23 października 2018
1. Odczytywanie danych kontrahenta z serwisu GUS - dodana możliwość aktualizacji danych, program pokaże różnice jeśli występują i pozwoli zdecydować, czy uaktualnić dane kontrahenta.
2. Zmiany w układzie okna danych firmy.
3. Przegląd dokumentów - przywrócenie domyślnego sortowania po numerze dokumentu i ustawiania się na ostatnim dokumencie.
4. Zmiana w sposobie wypełniania tabel z danymi dostępnych raportów.
5. Poprawa wykonywania zapytań SQL użytkownika w oknie narzędziowym.
6. Blokada możliwości wystawienia faktury korygującej, do faktury z lat ubiegłych, jeżeli produkt występujący na fakturze został usunięty z kartoteki roku bieżącego.
7. Zmiana w tekście pytania potwierdzającego usunięcie produktu z kartoteki.
Wersja 18.2.497.1020 - 20 października 2018
1. Poprawa aktywacji subskrypcji programu, po okresie testowym.
Wersja 18.2.490.1016 - 16 października 2018
1. Dodane nowe okno 'Odnowienie subskrypcji', umożliwiające zgłoszenie odnowienia subskrypcji przez internet.
2. Zmiany w informacyjnym i aktywacyjnym oknie subskrypcji.
3. Okno danych firmy - dodana możliwość odczytywania danych firmy z serwisu GUS.
4. Reindeksacja tabel - dodane usuwanie 'osieroconych' wierszy w tabelach podrzędnych.
Wersja 18.2.453.813 - 13 sierpnia 2018
1. JPK FA - poprawa generacji kodu kraju sprzedawcy, dla faktur węwnątrzwspólnotowych.
Wersja 18.2.450.811 - 11 sierpnia 2018
1. Zestawienie produktów niezrealizowanych - dodane przyciski do pokazywania okien dokumentu i produktu z poziomu zestawienia.
2. Poprawa oznaczania realizacji zamówienia od odbiorcy, dla ustawienia realizacji 'Automatycznie na poziomie dokumentu', po wystawieniu na jego podstawie dokumentu magazynowego lub handlowego.
Wersja 18.2.428.730 - 30 lipca 2018
1. Poprawa zestawienia niezafakturowanych dokumentów.
2. Wystawianie dokumentu z upustem - pozwolonie na zmniejszenie upustu, jeżeli była zastosowana cena minimalna.
Wersja 18.2.420.719 - 19 lipca 2018
1. Poprawa przepisywania pozycji cennika podczas kopiowania cennika w wersji z używanymi dodatkowymi cennikami.
Wersja 18.2.419.719 - 19 lipca 2018
1. JPK VAT - poprawa umieszczania numeru kontrahenta dla krótkich rumuńskich identyfikatorów vat (VatID).
Wersja 18.2.416.719 - 19 lipca 2018
1. Zestawienie produktów niezrealizowanych - dodana kolumna producent produktu, jeżeli producent jest ustawiony w używanych danych o produkcie.
2. Okno przeglądu dokumentów - zmiana wybranego wiersza po otwarciu okna i zmianie typu dokumentu, jeżeli wybraną kolumną jest kolumna numeru lub daty, wybierany jest ostatni wiersz, w przeciwnym wypadku, pierwszy.
Wersja 18.2.413.718 - 18 lipca 2018
1. Poprawa otwierania nowych okien zawierających kontrolkę grid z co najmniej jedną kolumną daty.
Wersja 18.2.412.716 - 16 lipca 2018
1. Aktualizacja do pracy z frameworkiem .NET w wersji 4.6.1.
2. JPK - odbieranie UPO, dostosowanie do zmian wprowadzonych przez MF, które uniemożliwiały odbiór.
3. Poprawa wykonywania zestawienia udzielonych upustów.
Wersja 18.2.392.620 - 20 czerwca 2018
1. Dodatkowe cenniki - dodano preferencyjne traktowanie cennika promocyjnego, jeżeli produkt znajduje się w dwóch cennikach nieprzypisanych do kontrahenta i jeden z nich jest promocyjny, to podczas przenoszenia produktu na dokument, program w pierwszej kolejności będzie się starał znaleźć produkt w cenniku promocyjnym.
Wersja 18.2.390.620 - 20 czerwca 2018
1. Zmiany w oknach ustawień firmy, kontrahentów i produktów.
2. Okno cennika - uwzględnienie dla właściwości 'promocyjny' zaznaczenia 'cena promocyjna' z ustawień produktu.
3. Zmiany w stosowaniu cen promocyjnych i cen z dodatkowych cenników na dokumentach - proszę sprawdzić i ewentualnie zmienić ustawienia stosowania dla konkretnych typów dokumentów.
Wersja 18.2.389.619 - 19 czerwca 2018
1. Dodatkowe cenniki - dodana możliwość dodawanie wielu pozycji przez wybór produktów z kartoteki, dodana możliwość ustalania w momencie zapisywania nowego cennika dla jakich produktów mają zostać wygenerowane pozycje
2. Typ dokumentu - dla wybranych typów dodane ustawienie czy dla danego typu może być stosowany dodatkowy cennik.
3. Wystawianie dokumentu - zmiany w komunikatach przy próbie zmiany ceny, upustu, grupy cenowej, jeżeli dla konkretnej pozycji nie można tego wykonać.
4. Poprawa wywoływania aktualizacji struktury bazy danych.
Wersja 18.2.383.615 - 15 czerwca 2018
1. Poprawa współpracy z czytnikiem kodów kreskowych - po pierwszym odczycie kodu, program przestawał odczytywać kody z niektórych typów czytników.
2. Zmiany w oknie pozycji dodatkowego cennika.
Wersja 18.2.378.614 - 14 czerwca 2018
1. Aktualizacja wersji programu wyświetlanej w paskach tytułowych okien.
2. Okno dodatkowego cennika - poprawa sygnalizowania błędu w polu marża lub narzut.
Wersja 18.2.377.614 - 14 czerwca 2018
1. Nowe okno ustawień kontrahentów
2. Poprawa konfiguracji czytnika kodów kreskowych - jeżeli czytnik nie był wcześniej podłączony i w oknie konfiguracyjnym zaznaczono, że jest podłączony, to trzeba było zamknąć i otworzyć program aby czytnik zaczął działać.
3. Zestawienie sprzedaży rozchodów lub przychodów według produktów lub kategorii produktów - usunięcie pojawiającego się czasem komunikatu 'Nieprawidłowy numer miesiąca'.
Wersja 18.2.373.612 - 12 czerwca 2018
1. Okno konfiguracji współpracy z czytnikiem kodów kreskowych - lista portów szeregowych - dodana przyjazna nazwa podłączonego urządzenia (jeśli występuje).
2. Dodana możliwość logowania do programu przy użyciu kodu kreskowego przed otwarciem głownego okna programu. Etykietę do logowania można wydrukować z kartoteki użytkowników.
Wersja 18.2.361.531 - 31 maja 2018
1. Poprawa obsługi naciśnięcia klawisza 'Enter' i dwukrotnego kliknięcia lewym przyciskiem myszy w oknach z paskiem narzędziowym.
Wersja 18.2.359.530 - 30 maja 2018
1. Dokument MM (przesunięcie międzymagazynowe) - poprawa pokazywania ceny magazynowej i wartości w cenie magazynowej na zakładce wydania.
Wersja 18.2.356.529 - 29 maja 2018
1. Ustawienia firmy - dodano możliwość definiowania wymagań dotyczących haseł użytkowników.
Wersja 18.2.353.527 - 27 maja 2018
1. Kontrahenta - dodana możliwość odnotowywania sprzeciwu wobec przetwarzania danych (RODO).
Wersja 18.2.349.525 - 25 maja 2018
1. Zmiana struktury bazy danych - ZOSTANIE WYKONANA AKTUALIZACJA STRUKTURY BAZY. Przy dużej ilości danych, proszę zaplanować aktualizację w odpowiednim momencie.
2. Dodana możliwość zdefiniowania tekstu o przetwarzaniu danych RODO i drukowania go (na drukarkach graficznych) dla określonych typów dokumentów. W ustawieniach firmy można globalnie ustawić, czy firma obsługuje kontrahentów podlegających RODO, można też ustawiać dla poszczególnych typów dokumentów czy tekst ma się drukować.
3. Dane firmy oraz dane kontrahenta - zwiększenie liczby znaków pola ulica do 40 znaków.
Wersja 18.1.338.517 - 17 maja 2018
1. Poprawa kopiowania cennika w wersji z używanymi dodatkowymi cennikami.
Wersja 18.1.332.514 - 14 maja 2018
1. Poprawa wysyłania e-dokumentu w postaci tabel, po zapisaniu dokumentu - poprawka wymagana tylko jeśli jest używany moduł 'elektronicznej wymiany dokumentów'.
Wersja 18.1.331.514 - 14 maja 2018
1. Zmiana opisu 'Gioś' na 'BDO' w oknie danych firmy i na wydrukach.
2. Okno zamówienia od odbiorcy - usunięcie komunikatu: 'Parametr jest nieprawidłowy'.
Wersja 18.1.325.511 - 11 maja 2018
1. Okno przeglądu dokumentów - poprawa filtrowania w sytuacji gdy nie było wybrane kryterium dat.
Wersja 18.1.324.511 - 11 maja 2018
1. Okno stan magazynu - dodanie kolumn: rodzaj produktu i kategoria produktu, jeżeli pozycje są z co najmniej dwóch rodzajów lub kategorii.
Wersja 18.1.323.511 - 11 maja 2018
1. Usunięcie komunikatu, który pojawiał się po wykonaniu wydań - dotyczy wyłącznie wersji z modułem obsługi magazynu.
Wersja 18.1.305.418 - 18 kwietnia 2018
1. Dodane usuwanie przycisków wstążki dla nieużywanych typów dokumentów i dodawanie przycisków dla typów zdefiniowanych przez użytkownika.
2. Okno przeglądu dokumentów - dodane zostało zapamiętywanie ostatnio wybranej kolumny i wybieranie jej przy otwieraniu okna.
3. Okno produktu i okno zmiany danych dla wielu produktów - poprawa opisów w polu wyboru 'Reakcja na inną cenę zakupu lub przyjęcia podczas zapisywania nowego dokumentu'.
Wersja 18.1.295.406 - 6 kwietnia 2018
1. Poprawa wysyłania JPK VAT (aktualizacja bibliotek umożliwiających wysyłanie plików JPK).
Wersja 18.1.293.406 - 6 kwietnia 2018
1. JPK - generacja xml - dodane zostało pomijanie znaków nieakceptowanych przez xml, np. jeżeli podczas wprowadzania dokumentu ktoś wkleił numer dokumentu ze znakami kontrolnymi.
2. JPK FA - poprawa generacji wartości netto i vat konkretnych stawek vat, dla faktur wystawianych w cenach brutto.
Wersja 18.1.291.404 - 4 kwietnia 2018
1. Uwzględnienie w nowych oknach skalowania czcionek na ekranach wysokiej rozdzielczości.
Wersja 18.1.287.330 - 30 marca 2018
1. Dodanie wydruku raportu kasowego bez skrótu kontrahenta.
2. Poprawa zapisywania zmian kontrahenta, jeżeli kontrahent nie miał poprawnie przypisanego kraju.
Wersja 18.1.286.328 - 28 marca 2018
1. Poprawa naliczania prowizji od zapłaconych dokumentów z warunkami zależnymi od przeterminowania zapłaty za dokument.
Wersja 18.1.285.323 - 23 marca 2018
1. Import z filii - poprawa zapisywania połączeń faktur na podstawie paragonów i dowodów kasowych do dokumentów.
2. Współpraca z bazą sklepu internetowego - poprawa wysyłania obrazów produktów przez ftp.
Wersja 18.1.282.309 - 9 marca 2018
1. Poprawa generacji indeksu tabeli produktów na pole kod produktu w sytuacji, gdy żadne inne dodatkowe pole nie miało zaznaczonego sortowania.
2. Wyrób - poprawa dodawania i usuwania surowców.
Wersja 18.1.281.308 - 8 marca 2018
1. Wysyłki JPK VAT - dodana możliwość 'ponownego' wysłania dla statusów związanych z certyfikatem (403 - niepoprawny, 404 - nieważny, 405 - odwołany i 406 - nieobsługiwany).
Wersja 18.1.279.307 - 7 marca 2018
1. Nowe okno ustawień produktów
2. Faktura - przenoszenie pozycji z faktur zaliczek z wielu lat.
Wersja 18.1.275.228 - 28 lutego 2018
1. Faktura - poprawa pokazywania pola 'użytkownika'.
2. Faktura - poprawa pokazywania okna wyboru faktur zaliczek z wielu lat.
Wersja 18.1.273.226 - 27 lutego 2018
1. Dodane przygotowanie, wysyłanie i eksport JPK VAT w wersji 3.
2. Dodane przygotowanie i eksport JPK FA.
3. Zmiana układu okna informacji o produkcie.
4. Kontrahent - dodany nowy typ: 'Producent'.
5. Produkt - dodana możliwość przypisywania producenta z kartoteki.
6. Produkt - dodana możliwość przypisywania osoby odpowiedzialnej za produkt z kartoteki użytkowników.
7. Kontrahent - zmiany w ustawieniach wysyłania e-dokumentów do kontrahenta.
8. Faktura - dodana możliwość oznaczania, że faktura jest dla osoby prywatnej.
9. Nowe okna magazynów, informacji o magazynie.
10. Nowe okno stanu magazynu z możliwością umieszczania dodatkowych informacji, a także filtrowania i sortowania po nich.
11. Dodane nowe zestawienie: 'Zestawienie nierotujących produktów'.
12. Dodana możliwość wysyłania e-dokumentów do kontrahentów bezpośrednio przez konto SMTP, bez używania programu pocztowego.
13. Nowe okna użytkowników i informacji o użytkowniku.
14. Dodana możliwość definiowania dodatkowych cenników produktów z przypisaniem do kontrahenta, co pozwala na indywidualne ceny dla kontrahenta na wybrane produkty.
15. Nowe okno ustawień firmy
Wersja 17.1.137.119 - 19 stycznia 2018
1. Wydruk raportu kasowego - sortowanie po liczbie porządkowej.
2. Dokumenty walutowe w cenach zakupu - poprawa przenoszenia ceny walutowej z kartoteki produktów.
3. Dodane usuwanie przycisków wstążki dla nieużywanych typów dokumentów i dodawanie przycisków dla typów zdefiniowanych przez użytkownika.
Wersja 17.1.130.103 - 3 stycznia 2018
1. Poprawa generacji dokumentu bilans otwarcia (BO) na 2018 rok w wersji bez modułu obsługi magazynu. Należy usunąć wygenerowany dokument BO i wygenerować go na nowo z zakładki 'Narzędzia'.
2. Dodane zostało pobieranie pliku pomocy - zakładka 'Narzędzia'.
3. W oknie 'O programie' dodana została aktywacja zmiany subskrypcji np. dokupienie modułu lub zmiana liczby firm, zmiana liczby magazynów.
Wersja 17.1.128.1219 - 19 grudnia 2017
1. JPK VAT - poprawa generacji wierszy sprzedaży detalicznej z urządzeń fiskalnych.
Wersja 17.1.127.1211 - 11 grudnia 2017
1. Odczytywanie danych kontrahenta z serwisu GUS - dodane okno wyboru w sytuacji gdy serwis zwróci dane więcej niż jednej firmy.
2. Okno pobierania aktualizacji programu - dodana informacja o aktualizacji struktury bazy danych.
Wersja 17.1.122.1123 - 23 listopada 2017
1. Zmiany w opisach okna aktywacyjnego.
Wersja 17.1.121.1023 - 24 października 2017
1. Zmiany w aktywacji programu przez internet.
Wersja 17.1.119.1017 - 17 października 2017
1. Zadania - dodany został wydruk zadań.
Wersja 17.1.118.1012 - 12 października 2017
1. Poprawa odświeżania grida po dodaniu nowego wiersza w oknach z cześcią pełnej informacji np. jednostki miar.
2. Zmiana formatu wyświetlania informacji o tym kto i kiedy ostatni zmienił wiersz w tabeli.
Wersja 17.1.117.920 - 20 września 2017
1. Wstążka programu - na zakładce 'Narzędzia' dodane pominięte przyciski 'Import MM'(filie) i 'Import FZ'(elektroniczna wymiana dokumentów).
Wersja 17.1.112.825 - 25 sierpnia 2017
1. Aktualizacja bibliotek używanych przez program.
Wersja 17.1.111.825 - 25 sierpnia 2017
1. Faktura zakupu - w ustawieniach dodana została opcja pozwalająca na aktualizację cen zakupu na dokumentach PZ, jeżeli faktura zakupu jest wystawiana na ich podstawie.
Wersja 17.1.107.818 - 18 sierpnia 2017
1. Okna z zakładkami - zmiana obsługi podkreśleń w etykietach pól edycyjnych - aktualizacja zalecana.
Wersja 17.1.106.806 - 6 sierpnia 2017
1. Kartoteka kontrahentów - wypełnianie pola poczta podczas odczytu danych kontrahenta z serwisu GUS.
Wersja 17.1.100.626 - 26 czerwca 2017
1. Kartoteka kontrahentów - dodana możliwość korzystania z serwisu GUS do odczytu danych kontrahenta podczas dodawania nowego kontrahenta.
2. Jednolity Plik Kontrolny JPK VAT - podczas generacji z NIPów kontrahentów są usuwane separatory i tekst 'PL', w pustych polach np. dla fiskalnego raportu dobowego znak '-' został zastąpiony tekstem 'BRAK'.
3. Dokumenty Faktura i Faktura Proforma - dodana została możliwość wystawiania kopii dokumentu wystawionego w poprzednim roku.
4. Zestawienie zyskowności - zmiana obliczania zysku w % z narzutu na uwzględnianie czy firma używa marży czy narzutu.
Wersja 17.1.97.406 - 6 kwietnia 2017
1. Poprawa działania przycisku 'Zapisz' w oknach dokumentów w trybie 'Pokaż' - prosimy koniecznie zainstalować aktualizację.
Wersja 17.1.95.123 - 23 stycznia 2017
1. Dodana generacja Jednolitego Pliku Kontrolnego JPK VAT.
Wersja 17.1.94.111 - 11 stycznia 2017
1. Kasy fiskalne - poprawa otwierania okien do obsługi kas.
Wersja 17.1.93.110 - 10 stycznia 2017
1. Okno produktu - dodane ukrywanie pól kodów kreskowych dla dodatkowych jednostek miary, jeżeli ta opcja jest wyłączona w ustawieniach.
Wersja 17.1.91.501 - 5 stycznia 2017
1. Zwiększenie wyświetlanej szerokości kolumny numer dokumentu, przy włączonej numeracji roczno-miesięcznej numer nie mieścił się.
Wersja 17.1.90.101 - 1 stycznia 2017
1. Dokumenty - dodana możliwość automatycznej numeracji miesięcznej. Numerację można zdefiniować w ustawieniach dokumentów.
2. Zmiany w imporcie kartotek i stanów magazynowych do nowego roku - dodane dodatkowe ostrzeżenia.
3. Zmiany w oknie aktywacyjnym - nowy format numeru licencji.
4. Poprawa generacji dokumentu bilans otwarcia w nowym roku.
Wersja 16.2.89.1228 - 28 grudnia 2016
1. Dodane zostało sprawdzanie wersji bazy danych podczas uruchamiania programu.
2. Zmiany generacji dokumentów bilans otwarcia w nowym roku.
Wersja 16.2.88.1226 - 26 grudnia 2016
1. Drukarka fiskalna 'Posnet' - na wydruku faktury na protokole posnet dla formy płatności przelew dodane zostało drukowanie numeru rachunku bankowego.
Wersja 16.2.87.1219 - 19 grudnia 2016
1. Kontrahenci - dodana możliwość zmiany oceny wielu zaznaczonym kontrahentom przez 'Zmień wiele'.
Wersja 16.2.86.1218 - 19 grudnia 2016
1. Faktura - wyłączenie sprawdzania kredytu kupieckiego podczas wystawiania na podstawie paragonu.
Wersja 16.2.84.1212 - 13 grudnia 2016
1. Nowe okno informacji o programie ze szczegółami dotyczącymi licencji, subskrypcji i modułów.
Wersja 16.2.83.1209 - 9 grudnia 2016
1. Dodane manualne i automatyczne aktualizowanie programu z ustawieniami aktualizacji automatycznej.